| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu maju 2020 pobrala neto 861,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 572,4 milijonov evrov oz. za 39,9 % manj kot v maju 2019. V obdobju januar – maj 2020 je FURS pobrala neto 6.345,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 871,1 milijonov evrov oz. za 12,1 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020