| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu juniju 2022 pobrala neto 1.851,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 206,3 milijonov evrov oz. za 12,5 % več kot v juniju 2021 in za 698,9 milijonov evrov oz. za 60,7 % več kot v juniju 2020.

V obdobju januar – junij 2022 je FURS pobrala neto 10.507,7 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.165,3 milijonov evrov oz. za 12,5 % več kot v enakem obdobju lani in za 3.009,8 milijonov evrov oz. za 40,1 % več kot v obdobju januar – junij 2020.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022