| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu juniju 2020 pobrala neto 1.152,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 285,2 milijonov evrov oz. za 19,8 % manj kot v juniju 2019. V obdobju januar – junij 2020 je FURS pobrala neto 7.497,8 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.156,3 milijonov evrov oz. za 13,4 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020