| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu juliju 2020 pobrala neto 1.398,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 58,1 milijonov evrov oz. za 4,3 % več kot v juliju 2019. V obdobju januar – julij 2020 je FURS pobrala neto 8.895,9  milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.098,2 milijonov evrov oz. za 11,0 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020