| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu januarju 2022 pobrala neto 1.777,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 256,4 milijonov evrov oz. za 16,9 % več kot v januarju 2021 in za 161,2 milijonov evrov oz. za 10,0 % več kot v januarju 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022