| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS je v mesecu januarju 2021 pobrala neto 1.520,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 95,3 milijonov evrov oz. za 5,9 % manj kot v januarju 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2021