| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu decembru 2021 pobrala neto 1.796,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 344,7 milijonov evrov oz. za 23,8 % več kot v  decembru 2020 in za 254,9 milijonov evrov oz. za 16,5 % več kot v decembru 2019.

V obdobju januar – december 2021 je FURS pobrala neto 19.215,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 2.933,7 milijonov evrov oz. za 18,0 % več kot v enakem obdobju 2020 in za 1.642,9 milijonov evrov oz. za 9,3 % več kot v obdobju januar – december 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2021