| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu decembru 2020 pobrala neto 1.451,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 89,8 milijonov evrov  oz. za 5,8 % manj kot v decembru 2019. V obdobju januar – december 2020 je FURS pobrala neto 16.281,8 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.290,8  milijonov evrov oz. za 7,3 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Če bi k pobranim javnofinančnim prihodkom v letu 2020 prišteli tudi znesek oproščenih prispevkov za socialno varnost v znesku 607.639.851 €, ki jih je državni proračun na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v času spomladanske epidemije poravnal »mimo« Finančne uprave RS neposredno javnofinančni blagajni ZZZS, ZPIZ ali državnemu proračunu, bi prihodki v letu 2020 znašali 16.881.802.917 € in bi bili v primerjavi z letom 2019 nižji za 681.621.571 € oziroma 3,9 %.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020