| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu avgustu 2021 pobrala neto 1.607,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 137,4 milijonov evrov oz. za 9,4 % več kot v lanskem avgustu in za 111,8 milijonov evrov oz. za 7,5 % več kot v avgustu 2019.

V obdobju januar – avgust 2021 je FURS pobrala neto 12.456,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 2.090,5 milijonov evrov oz. za 20,2 % več kot v enakem obdobju lani in za 966,8 milijonov evrov oz. za 8,4 % več kot v obdobju januar – avgust 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2021