| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu avgustu 2020 pobrala neto 1.469,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 25,6 milijonov evrov oz. za 1,7 % manj kot v avgustu 2019. V obdobju januar – avgust 2020 je FURS pobrala neto 10.365,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.123,8 milijonov evrov oz. za 9,8 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020