| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu januarju 2024 pobrala neto 2.045,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 215,8 milijonov evrov oz. za 11,8 % več kot v januarju 2023 in za 268,2 milijonov evrov oz. za 15,1 % več kot v januarju 2022. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2024