| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu oktobru 2023 pobrala neto 1.989,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 227,9 milijonov evrov oz. za 12,9 % več kot v oktobru 2022 in za 252,5 milijonov evrov oz. za 14,5 % več kot v oktobru 2021.

V obdobju januar – oktober 2023 je FURS pobrala neto 18.491,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.060,0 milijonov evrov oz. za 6,1 % več kot v enakem obdobju lani in za 2.726,6 milijonov evrov oz. za 17,3 % več kot v obdobju januar – oktober 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023