| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu aprilu 2023 pobrala neto 1.988,8 milijonov evrov prihodkov, kar je za 140,6 milijonov evrov  oz. za 7,6 % več kot v aprilu 2022 in za 215,1 milijonov evrov oz. za 12,1 % več kot v aprilu 2021.

V obdobju januar – april 2023 je FURS pobrala neto 7.247,7 milijonov evrov prihodkov, kar je za 462,5 milijonov evrov oz. za 6,8 % več kot v enakem obdobju lani in za 1.134,2 milijonov evrov oz. za 18,6 % več kot v obdobju januar – april 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023