| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu aprilu 2022 pobrala neto 1.848,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 74,5 milijonov evrov oz. za 4,2 % več kot v aprilu 2021 in za 639,3 milijonov evrov prihodkov oz. za 52,9 % več kot v aprilu 2020.

V obdobju januar – april 2022 je FURS pobrala neto 6.785,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 671,6 milijonov evrov oz. za 11 % več kot v enakem obdobju lani in za 1.300,8 EUR oz. za 23,7 % več kot v obdobju januar – april 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022