| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu aprilu 2020 pobrala neto 1.208,9 milijonov evrov prihodkov, kar je za 402,2 milijonov evrov oz. za 25,0 % manj kot v aprilu 2019. V obdobju januar – april 2020 je FURS pobrala neto 5.484,4 milijonov evrov prihodkov, kar je za 298,8 milijonov evrov oz. za 5,2 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020