| Izmenjava informacij o čezmejnih aranžmajih

DAC6 poročanje.

Velike motnje, ki jih pandemija COVID-19 povzroča pri delovanju številnih finančnih institucij in oseb, ki so dolžne poročati o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, ovirajo pravočasno izpolnjevanje njihovih obveznosti poročanja na podlagi Direktive 2011/16/EU. V Uradnem listu EU je objavljena  Direktiva Sveta (EU) 2020/876 o spremembi Direktive 2011/16/EU (v nadaljevanju Direktiva), ki je začela veljati dne 27. junija 2020. Omenjena direktiva predstavlja hiter in usklajen odziv znotraj Unije in daje možnost, da se odložijo roki za predložitev in izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča.

Skladno z Direktivo se roki za poročanje in za izmenjavo podatkov v letu 2020, ki je prvo leto poročanja, zamaknejo za šest mesecev, in sicer:

  • datum za poročanje o obstoječih čezmejnih aranžmajih z 31. avgusta 2020 na 28. februar 2021;
  • datum za prvo izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, z 31. oktobra 2020 na 30. april 2021;
  • datum začetka 30-dnevnega obdobja za poročanje o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, s 1. julija 2020 na 1. januar 2021. 

Podrobnejša pravila glede poročanja o čezmejnih aranžmajih so določena v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, Št. 106/20 z dne 30. 7. 2020).

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku