| e-Carina

Vsem deklarantom/uvoznikom/carinskim zastopnikom, ki v zunanjih pooblastilih eCarina že imajo urejena pooblastila za postopek SIAIS, se avtomatično doda še pooblastila za postopek SIAIS2 v produkcijskem okolju.

Nadgradnja sistema pooblastil bo izvedena 27. 12. 2021. Navedeno pomeni, da prej navedenim gospodarskim subjektom ne bo potrebno izvajati nobenih dodatnih aktivnosti v zvezi z dodeljevanjem pooblastil za vlaganje uvoznih deklaracij v SIAIS2, razen če bi kdo želel spreminjati trenutna pooblastila.  

Na podlagi številnih pobud in posveta s predstavniki gospodarstva (uvozniki, deklaranti, ponudniki programske opreme, Gospodarska zbornica Slovenije) in ob upoštevanju ostalih okoliščin v zvezi s pripravljenostjo na uvedbo novega slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema (SIAIS2), je bila sprejeta odločitev, da se pričetek uporabe SIAIS2 prestavi na 1. 1. 2022.