| e-Davki

#eDavki

Obveščamo vas, da vlaganje popravkov napovedi Doh-Div (Napoved za odmero dohodnine od dividend), Doh-Obr (Napoved za odmero dohodnine od obresti) in Doh-Dho (Napoved za odmero  dohodnine od obresti na denarne depozite v EU) ni bilo možno od 11. 5. - 14. 5. 2021, zaradi nadgradnje programske podpore. 

Prav tako v tem obdobju ni bila možna oddaja prej navedenih napovedi na podlagi samoprijave za obdobja pred 2020, v kolikor napovedi za  obdobja pred 2020 še niso bile vložene.​

Redno delovanje je bilo vzpostavljeno 14. 5. 2021.​