| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 4202.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifni številki 4202 vstavijo nove pojasnjevalne opombe za uvrščanje majhnih torbic, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 64/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.