| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni podštevilki 8714 94 20.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifni podštevilki 8714 94 20 dodajo nove pojasnjevalne opombe za uvrščanje zavor, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 466 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.