| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnima številkama 0712 in 0714.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb o toplotni obdelavi k tarifnima številkama 0712 in 0714, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 151/2022).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.