| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnim podštevilkam 8701 91 10 do 8701 95 90.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pojasnjevalna opomba k tarifnim podštevilkam 8701 91 10 do 8701 95 90 nadomesti z novo pojasnjevalno opombo za uvrščanje terenskih vozil (ATV), kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 151/2022).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.