| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 9405.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb k tarifni številki 9405 za uvrščanje svetlobnih verig za razsvetljavo božičnih dreves, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 233/2022).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.