| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembe Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU, ki se nanašajo na ribe v poglavju 3.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pojasnjevalne opombe k tarifnim podštevilkam 0302 33 10 in 0302 33 90, 0302 49 90, 0302 89 90 in 0305 63 00 nadomestijo z novimi pojasnjevalnimi opombami, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 151/2022).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.