| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembe Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnima podštevilkama 9506 69 90 in 8543 70 90.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifni podštevilki 9506 69 90 črtata drugi in tretji odstavek in se vstavijo nove pojasnjevalne opombe za uvrščanje protistresnih žogic; pri tarifni podštevilki 8543 70 90 se črta drugi odstavek, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 104 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.