| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 9403.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb k tarifni številki 9403 za izključitev prikazovalnikov informacij, ter vstavi nova tabela z njihovimi primeri, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 154/2022).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.