| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 9403.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifni številki 9403 dodajo nove pojasnjevalne opombe in fotografije za uvrščanje različnih vrst polic in izdelkov za kopalnico, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 333 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.