| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 0206.

Pojasnjevalne opombe KN k tarifni številki 0206 se spremenijo tako, da se vstavi novi drugi odstavek s pojasnjevalno opombo za uvrščanje živalskih kosti, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C/2024/1012).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.