| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnima podštevilkama 2306 90 11 in 2306 90 19.

Pojasnjevalne opombe KN k tarifnima podštevilkama 2306 90 11 in 2306 90 19 se spremenijo tako, da se dosedanji drugi odstavek nadomesti z besedilom nove pojasnjevalne opombe za določanje vsebnosti maščob, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C/2024/1013).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.