| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k poglavju 90 in k tarifni podštevilki 9021 10 10.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri poglavju 90 vstavi nova dodatna opomba 2 za uvrščanje ortopedskih pripomočkov, pri tarifni podštevilki 9021 10 10 pa se obstoječa pojasnjevalna opomba nadomesti z novim besedilom, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 58 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.