| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnima podštevilkama 8505 11 00 in 8505 19 90.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifnih podštevilkah 8505 11 00 in 8505 19 90 dodajo nove pojasnjevalne opombe in fotografije za uvrščanje magnetov za hladilnik, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 333 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.