| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnim podštevilkam 6307 90 10, 6307 90 91, 6307 90 98 in številki 9404.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifnih podštevilkah 6307 90 10, 6307 90 91, 6307 90 98 in številki 9404 dodajo nove pojasnjevalne opombe za uvrščanje košar, brlogov za živali in podobnih izdelkov, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 466 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.