| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni podštevilki 9503 00 70.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se v pojasnjevalni opombi k tarifni podštevilki 9503 00 70 črta tretji odstavek, ki se nadomesti z novimi pojasnjevalnimi opombami in fotografijami za uvrščanje kompletov igrač, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 333 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.