| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembe Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnim podštevilkam v poglavju 8 in 20.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se k tarifnim podštevilkam 0811 90 95, 2008 30 55 in 2008 30 75 ter 2008 30 90 vstavijo nove pojasnjevalne opombe, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 180/2020).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.