| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni podštevilki 2208 20.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se k tarifni podštevilki 2208 20 vstavijo nove pojasnjevalne opombe za vinski destilat, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 180/2020).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.