| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 4202.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifni številki 4202 vstavijo nove pojasnjevalne opombe za majhne plastične torbice s sistemom zapiranja, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 383/2020).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.