| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 9505.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifni številki 9505 za obstoječim besedilom vstavijo nove pojasnjevalne opombe za balone s svetlečimi diodami (LED), kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 221/2020).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.