| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni podštevilki 9504 40 00.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pri tarifni podštevilki 9504 40 00 vstavijo nove pojasnjevalne opombe za uvrščanje igralnih kart, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 58 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.