| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 9506.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se sedanja pojasnjevalna opomba k tarifni številki 9506 črta in nadomesti z novimi pojasnjevalnimi opombami in fotografijami za uvrščanje gumijastih in tekstilnih zank, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 333 I/2021).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.