| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnima oznakama 8711 60 10 in 8711 60 90.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb k tarifnima oznakama 8711 60 10 in 8711 60 90 za uvrščanje električnih koles s pedali, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 356/2022).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.