| Omejevalni ukrepi

Seznam pogostih vprašanj.

Obveščamo vas, da je Komisija objavila seznam pogostih vprašanj v zvezi s carino GB ter omejitvah, povezanih z izvozom, v skladu s členi 2, 2a in 2b Uredbe Sveta št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (v nadaljnjem besedilu: uredba o sankcijah), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022 GB. Dokumenta sta v angleškem jeziku in služita kot pripomočka pri vsakdanjem delu.