| Ribiški proizvodi

Komisija je v sodelovanju z državami članicami EU pripravila dokument o praktični uporabi Uredbe Sveta (ES) Št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova (IUU) za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

V dokumentu GB so podani odgovori na 63 vprašanj glede izvajanja IUU uredbe z namenom poenotenje prakse pri uvozu, izvozu in ponovnem izvozu ribiških proizvodov v EU in iz EU. Ta dokument  ni pravno zavezujoč akt, temveč je pojasnjevalne narave. Izvajalcem IUU uredbe podaja odgovore in smernice za enotno izvajanje.