| Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Na Finančnem uradu Novo mesto je direktor FU Novo mesto mag. Milan Kelher s sodelavci, dne 3. 6. 2021 izročil prokuristki družbe ENSIGNE d.o.o, gospe Adrijani Kavečič, dovoljenje o pridobljenem statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO (Authorised Economic Operators).

Podjetje ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEOC (carinske poenostavitve). Podjetje deluje kot carinski zastopnik.

V Republiki Sloveniji ima pridobljen status AEO že 128 podjetij.