| Poreklo blaga

Dne 8. 6. 2020 je bila v Uradnem listu EU L 178 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/750, na podlagi katere se za nekatere države upravičenke do GSP zaradi pandemije COVID-19 podaljšuje prehodne obdobje, v katerem njihovi pristojni organi še lahko izdajajo potrdila o poreklu obrazec A, do 31. 12. 2020.

Podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo sistema REX v nekaterih državah upravičenkah do GSP