| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Plačniki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Zagorje ob Savi poravnajte obveznosti na nov račun občine.

Plačnike nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Zagorje ob Savi obveščamo, da je potrebno obroke NUSZ, ki zapadejo v plačilo po 1. 6. 2022, poravnati na nov račun občine SI56011008885420029.

Stari podračun občine SI56013428885420005 zaradi prenosa podračuna iz EZR občine na EZR države od 1. 6. 2022 ni več aktiven.