| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Plačniki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Novo mesto poravnajte obveznosti na nov račun občine.

Plačnike nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Novo mesto obveščamo, da je potrebno obroke, ki zapadejo v plačilu 6. 12. 2021, poravnati na nov račun občine SI56011008884850057. Račun občine Novo mesto SI56012858884850013 zaradi prenosa podračunov iz EZR mestne občine Novo mesto na EZR države od 1. 7. 2021 ni več aktiven.