| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi osnovnega materiala za razstreliva (Izvedbena uredba Komisije 2020/1317).

Osnovni material za razstreliva se uvršča pod oznako KN 3602 00 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1317, ki začne veljati 13. 10. 2020.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.