| Letna odmera dohodnine

FURS bo zavezancem, rezidentom osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let (zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 eurov), upošteval pri informativnem izračunu dohodnine na podlagi prejetih podatkov organa, pristojnega za zaščito, reševanje in pomoč.

Zavezancem ni treba vlagati vloge za uveljavljanje te osebne olajšave, saj se bo na podlagi podatkov iz evidenc, ki ji bo FURSU sporočila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ta priznala avtomatično.