| e-Davki

#eDavki

V Uradnem listu RS, št. 175/2020, z dne 27. 11. 2020, je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE, ki je začel veljati 28. 11. 2020.

 V 98. členu ZIUOPDVE se zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 začasno dopolnjujejo določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku. Predvidena veljavnost ukrepa je od vključno 28. 11. 2020 do vključno 31. 12. 2021, ki pa se lahko podaljša.

Bolniški list se v primeru sobivanja ne izdaja, temveč se izplačilo nadomestila opravi zgolj na podlagi potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica. Upravičenec je za čas sobivanja upravičen do nadomestila v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne v breme ZZZS.

Samostojni zavezanci morajo sami na FURS posredovati fotokopijo potrdila o sobivanju kot dokazilo o zadržanosti od dela, za katerega zavezancu ni treba obračunati in plačati prispevkov za socialno varnost. Na obrazcu OPSV zavezanec označi zadržanost od dela z razlogom: 14 - sobivanje.

V zvezi s pravico staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS pripravil pojasnilo, ki je objavljeno na spletni strani: www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/107F19D494503940C125863800303751.