| e-Davki

DOH-PREM

Obveščamo vas, da je na eDavkih možnost oddaje napovedi  za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (DOH-PREM) za leto 2021. Zavezanec, ki oddaja napoved DOH-PREM preko eDavkov, se lahko odloči, da se mu ta predizpolni z določenimi podatki (Podatki o zavezancu, Podatki o premoženju, Oprostitev plačila dohodnine na podlagi mednarodne pogodbe, Uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini oz. oprostitve, Podatki o najemnem pravnem poslu (vsa polja razen Z Ž in X in Podatki o najemojemalcu)

Napoved se lahko predizpolni, v kolikor za davčnega zavezanca , ki oddaja  napoved DOH-PREM preko eDavkov, obstajajo podatki o oddajanju premoženja v najem kateregakoli predhodnega obdobja v zalednem sistemu.